Технически камък


Техническият камък се характеризира с дълъг живот, ниска попиваемост, богата цветова гама и лесна поддръжка.