Травертин


Травертинът в строителството е най-подходящ за облицоване на външни и вътрешни стени, подове, фасади и декоративни елементи.